Uslovi korišćenja

Blog mamaidete.rs polaže autorska prava na sve svoje sadržaje koje objavljuje (autorske tekstove, istraživanja, multimedijalne sadržaje itd).
Ukoliko drugi mediji prenose sadržaj objavljen na Blogu, u obavezi su da na vidnom mestu označe blog mamaidete.rs, kao izvor sadržaja. Ako se sadržaj sa bloga prenosi na drugi digitalni medij, taj sadržaj se mora linkovati (funkcionalnim linkom) na tačnu web adresu sa koje je sadržaj preuzet. Sadržaj ne sme biti ni na koji način promenjen niti se smeju koristiti samo delovi teksta ako se time gubi kontekst celog sadržaja.
Blog mamaidete.rs ne snosi odgovornost za tačnost, preciznost i verodostojnost informacija objavljenih na internet stranicama koje su u vlasništvu trećih lica, a čije podatke, informacije i linkove portal preuzima.

0 коментара :

Post a Comment